Barion Pixel

Fontos teendő 2021.02.25-ig – 21NYHIPA

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előleg-fizetési időpontjában esedékes- a helyi adókról szóló 1900. évi C. törvény (Htv.) szerint bevallott és 2021.évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

Ezt a 21NYHIPAjelű nyilatkozat benyújtásával tehetik meg a 639/2020. Korm. rendelet alapján a mikro-, kis-és középvállalkozások (kkv) 2021. február 25-éig.

Az adózók az Art. 1. melléklet 29.1 pontjában előírt –Htv. szerinti telephelyükkel kapcsolatos– bejelentést a NAV által 2020. január 1-én közzétett, az adózóra irányadó adat-és változásbejelentő lapok, online bejelentések „Telephely bejelentése” rovatában a „telephely Htv. szerinti telephelynek minősül” nyilatkozatjelölésével tehetik meg.

Fontos, hogy az adózó a meglévő telephelyét a NAV felé jelentse be, ugyanis az adóelőleg könnyítés csak a bejelentett székhely, illetve telephely esetében vehető igénybe.

A nyilatkozatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani a NAV-hoz.

A nyilatkozatot a működő adózók 2021. február 25-ig, míg a 2021. február 25. után alakuló kkv-k 2021. december 31-ignyújthatják be.

A nyilatkozatok alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével az önkrományzati adóhatóság a vállalkozó iparűzésiadóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozat hozatala nélkül csökkenti. Az egyszerűsített adóalap-megállapítást választó kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó adóalanyok(KATA) számára – nem kell nyilatkozatot tenni, nekik az önkrományzati adóhatóság lefelezi a fizetendő adó összegét.

Ha az adózó nem nyilatkozik a jogszabályban megjelölt 2021. február 25-i időpontig, úgy nem élhet a csökkentett összegű (1%-os mértékű) előleg fizetés lehetőségével, azaz előleg mérséklés hiányában /Art. 69. §/ csak a 2021.évi HIPA bevallás benyújtást követően (2022. május 31.) igényelheti vissza az adóelőleg különbözetet.

Kapcsolódó jogszabályok:

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.),

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.),

a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.),

a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (KKV tv.),

az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet (Atr.),

a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről szóló 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (639/2020. Korm. rendelet.

NAV 21NYHIPA útmutatója alapján

További információk a NAV honlapján.

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!