Barion Pixel

Gépjárműadó – 2021

“A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január 1-től az önkormányzati adóhatóságok helyett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) látja el. [A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.) 9. § (1).]

A NAV az adókötelezettségről, az adózó jogát, kötelezettségét érintő kérdésekben határozatot hoz. [Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.) 72. §]

Az adó összege, a fizetési határidő az adókötelezettséggel kapcsolatos tény, ezért azokról a NAV-nak határozatot kell hoznia. 2021-ben változott a fizetési határidő és az a számlaszám is, ahová az adót be kell fizetni, így ezeket is határozatban kell közölni.

A gépjárműadó számításának módját a Gjt. határozza meg. Az adót az adóalap és az adómérték alkalmazásával forintra pontos összegben kell megállapítani.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.) szerint azonban a NAV-nál nyilvántartott adók többségét – köztük a gépjárműadót is – ezer forintra kerekítve kell megfizetni.

A két csekken a kerekített összeg fele-fele szerepel, ezzel segítve az adózókat, hogy ne nekik kelljen számolniuk. Ha valakinek több autója van, nem kell mindegyik után kerekíteni a fizetendő adót, csak az összesen fizetendő összeget.

A kerekítés általános matematikai szabályok alapján történik, így 499 forintig lefelé, 500 forinttól felfelé kell kerekíteni. Tehát nem csak felfelé, hanem lefelé kerekített összegek is előfordulnak. Erről a kiküldött határozatok indokolásában található részletes tájékoztatás.

Az adóhatósági iratot ideértve a döntést is – meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó esetében a képviselőnek kell kézbesíteni. [Air. 79. § (1).]

Sok érintett magánszemély adóügyeivel úgy bízott meg számviteli szakembert, például könyvelőt, hogy állandó jelleggel, valamennyi adóügyére kiterjedő meghatalmazást adott, és nem szűkítette azokat az ügyeket, amelyekben képviselője eljárhat. A határozatot ezekben az esetekben a teljeskörű állandó meghatalmazottnak küldte a NAV.

Ha mégsem szeretné, hogy minden adóügyében a könyvelője járjon el Ön helyett, úgy javasoljuk, hogy adjon be új EGYKE adatlapot, és abban ne a minden adóügyre vonatkozó felhatalmazást válassza, hanem tekintse át az adtalapot, és válassza ki azokat az ügyeket, amelyekben a könyvelő ténylegesen eljárhat. Ezt a módosítást azonban a NAV – a vonatkozó jogszabályi rendelkezések miatt – csak az adatlap beküldését követő ügyeiben tudja figyelembe venni.

Ha ügyfele képviseletét mégsem látja el, vagy nem tervez a későbbiekben ügyfele minden adóügyében eljárni, úgy javasoljuk, hogy egyeztessenek egymással és tegyenek új bejelentést, amelyben csak azokat az ügyeket jelöljék meg, melyekben ténylegesen el fog járni.

A képviselet megszüntetése szintén az EGYKE adatlapon jelenthető be.

A papíralapú határozatokhoz a NAV két csekket küld, a határozatok kézbesítése február közepén indult. A gyártás és kézbesítés akár több hetet is igénybe vehet, a Magyar Posta Zrt. 2021. márciusának végéig juttatja el a címzettekhez.

A Magyar Posta által kézbesített határozatokhoz mellékelt csekken technikai okból van 11 jegyű számsor. A NAV az első 10 számjegy alapján azonosítja a befizetéseket, ami a fizetésre kötelezett adóazonosító jele.

A gépjárműadót főszabály szerint két egyenlő részletben kell megfizetni. A 2021-es első részletet 2021. április 15-éig kell megfizetni, ha a gépjárműadót megállapító határozat addig végleges lesz. Ha az előbbi időpontig nem lesz végleges a határozat, akkor a véglegessé válásától számított 15 napon belül kell az adót megfizetni. A 2021-es második részletet 2021. szeptember 15-éig kell megfizetni.

A gépjárműadót a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára kell megfizetni. Azok, akik postán kapnak határozatot, az adót a határozathoz mellékelt csekken is befizethetik.

A NAV az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatása alapján a 2020. december 31-én nyilvántartott és hatályos mentességekre vonatkozó adatokat megkapta, azokat az adókivetésnél hivatalból figyelembe veszi/vette. Tehát a korábban is élő mentességeket újból nem kell bejelenteni.

Ha 2021-ben új mentességet szeretne igénybe venni vagy szünetelést, adókedvezményt kér, akkor azt a GJADO „adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség/kedvezmény/szüneteltetés igénybevételéhez” elnevezésű adatlap benyújtásával teheti meg. Az adatlap elérhető a NAV honlapján az Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramban (ÁNYK), elkészíthető az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA), vagy a központi ügyfélszolgálatokon papíralapon is kérhető.

A környezetkímélő gépjármű adómentes.

A jogszabályi rendelkezések alapján ilyen az elektromos gépkocsi és a nulla emissziós gépkocsi. Ezek a következők:

  • tisztán elektromos gépkocsi (a forgalmi engedélyben 5E környezetvédelmi osztály jelölés van),
  • külső töltésű (plug-in) hibrid (a forgalmi engedélyben 5P környezetvédelmi osztály jelölés van),
  • növelt hatótávolságú hibrid (a forgalmi engedélyben 5N környezetvédelmi osztály jelölés van),
  • nulla emissziós gépkocsi (a forgalmi engedélyben 5Z környezetvédelmi osztály jelölés van).

A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtáblás jármű után 23.000 forint adót kell fizetni, az adókötelezettség a rendszámtábla kiadásakor keletkezik. [Gjt. 7. § (3); Gjt. 3. § (2).]

A NAV az önkormányzatnál fennálló túlfizetést nem veheti figyelembe, mert hatásköre csak az általa 2021. január 1. óta nyilvántartott gépjárműadó-kötelezettségekre terjed ki. Ha Önnek az önkormányzati adóhatósághoz 2021 előtt megfizetett adóból visszajár, akkor azt nem a NAV, hanem az önkormányzati adóhatóság téríti vissza, mert a 2021 előtti időszakra eső gépjárműadóval összefüggő adóhatósági feladatokat az önkormányzati adóhatóság látja el. A visszatérítéshez kérelmet kell benyújtania az önkormányzati adóhatósághoz. [Gjt. 19/C. § (2) és (4) bekezdései.]”

NAV közlemény

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!