Barion Pixel

Változás a szakképzési hozzájárulás alapjával és mértékével kapcsolatban

Változott a szakképzési hozzájárulással kapcsolatos szabályozás

Az évközi változások 2021. évi LXXXIII. törvény-ben találhatóak. A kapcsolódó jogszabály: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről.

 

2021.01.01-től

A szakképzési hozzájárulás alapja a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja. Azonban a vészhelyzeti jogszabályok rendelkezései alapján ezt csak 2021.07.01-től kell alkalmazni. (DE!! Lásd a következőket!)

 

2021.07.01-től

Azonban 2021.07.01-től hatályba lépő szabályok alapján nem kell megfizetni a szakképzési hozzájárulást (az év eleji változások ellenére) az alábbi jövedelmek után, amik a szociális hozzájárulási adó alapját képezik:

  • a béren kívüli juttatások [Szja tv. 71. §] adóalapként meghatározott összege;
  • a béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [Szja tv. 70. §] adóalapként meghatározott összege;
  • a kamatkedvezményből származó jövedelem [Szja tv. 72. §] adóalapként meghatározott összege;
  • a vállalkozásból kivont jövedelem [Szja tv. 68. §],
  • az értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem [Szja tv. 65/A. §],
  • az osztalék [Szja tv. 66. §], vállalkozói osztalékalap [Szja tv. 49/C. §]
  • az árfolyamnyereségből származó jövedelem [Szja tv. 67. §],
  • az Szja tv. 1/B. § hatálya alá tartozó természetes személy (külföldi illetőségű előadóművész) e tevékenységből származó jövedelme.

Továbbá, a törvénymódosítás módosította a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek körét.

 

Nem terheli szakképzési hozzájárulási kötelezettség:

1. az államot, a helyi önkormányzatot és a nemzetiségi önkormányzatot,

2. a költségvetési szervet,

3. a köztestületet,

4. a közhasznú szervezetet,

5. az egyesületet, az alapítványt (ideértve a vagyonkezelő alapítványt, a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványt és a közalapítványt is),

6. az egyházi jogi személyt, a vallási egyesületet,

7. a lakásszövetkezetet, a szociális szövetkezetet, az iskolaszövetkezetet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezetet és a kisgyermekkel otthon lévők szövetkezetét,

8. a víziközmű-társulatot,

9. a büntetés-végrehajtásnál a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezetet,

10. az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § f) pontjában meghatározott egészségügyi szolgáltatót – feltéve, hogy az egészségbiztosítási szervvel szerződést kötött és nem költségvetési szervként működik – az Eütv. 3. § e) pontjában meghatározott, részben vagy egészben az államháztartás terhére támogatott egészségügyi közszolgáltatás ellátásával összefüggésben őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapja után,

11. az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozót a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját,

12. az egyéni cég, a végrehajtói iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, az ügyvédi iroda vagy a közjegyzői iroda tevékenységében személyesen közreműködő tagot a szociális hozzájárulási adó alapja után, ide nem értve az általa foglalkoztatottra tekintettel őt terhelő szociális hozzájárulási adó alapját.

 

Továbbá nem keletkezik szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettség, ha a szakképzési hozzájárulásra kötelezettet szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség nem terheli.

Más tételekben is változott a jogszabály.

 

2022.07.01-től a szakképzési hozzájárulás megszüntetésre kerül.

  • A 2022. adóévben az előleget utoljára 2022. május hónapra vonatkozóan kell megfizetni azzal, hogy a 2022. adóévben befizetett előleg és a 2022. január-június hónapra vonatkozó nettó kötelezettség különbözetét 2022. július 12-éig kell megfizetni, illetve visszaigényelni.
Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!