Barion Pixel

A MOHU regisztráció

A MOHU által biztosított felületen két esetben lehet a gazdálkodóknak, vállalkozóknak regisztrálnia: az egyik a hulladékkezelés, a másik a kiterjesztett gyártói felelősségvállalás.

Hulladékkezelés: az adatszolgáltatási kötelezettség minden adószámmal rendelkező hulladéktermelő céget, intézményt és egyéni vállalkozót érint, azonban a regisztráció a kommunális hulladékra nem vonatkozik. Leegyszerűsítve minden vállalkozásnak kötelező regisztrálnia, akik a kommunális hulladékon kívül más típusú, elkülönítetten kezelt hulladékot szállíttattak el és erre vonatkozóan külön szerződésük volt. A szerződő partner szerepét a MOHU veszi át, ezért szükséges a regisztráció és a szerződéskötés ezen a felületen: https://mohu.hu/nem-lakossagi-ugyfelek/gazdalkodo-szervezetek-es-intezmenyek-regisztracioja

Kommunális hulladék: Mindazok a szerves és szervetlen hulladékok, melyek a lakóépületekben, közintézményekben, közterületeken keletkeznek. A kommunális hulladék összetétele bár változik, adott fejlettségi szintű országok, adott időszakban közel azonos összetételű hulladékot produkálnak, miként az egy lakosra jutó átlagos hulladék mennyiség is gazdasági teljesítmények szerint közel azonos. A hulladék összetételét nagyban befolyásolja még a fogyasztási szokások átalakulása. Emiatt az utóbbi időszakban a hulladék térfogatának jelentős növekedése figyelhető meg, köszönhetően például a műanyag csomagolóanyagok terjedésének, valamint a szerves – étel és egyéb hulladékok is növekvő arányban jelennek meg a hulladék anyagáramban.

Kiterjesztett gyártói felelősségvállalás (EPR): azoknak a cégeknek kötelező regisztrálniuk a MOHU felületén, akik 2023 július 1-től a következő körforgásos termékek gyártói és ezáltal vonatkozik rájuk a regisztrációs és díjfizetési kötelezettség:

  • csomagolóanyagok,
  • egyes egyszer használatos műanyag termékek,
  • elektromos és elektronikus berendezések,
  • elemek és akkumulátorok,
  • gépjárművek és alkatrészeik,
  • gumiabroncs,
  • reklámhordozó és irodai papír,
  • használt sütőolaj (https://bioeu.hu/mohu-regisztracio-bioeu/),
  • textil termékek,
  • fából készült bútorok.

A rendszeren belül kell majd megadni, milyen szerepkörben regisztrálják a vállalkozást (adott esetben mindkettőben).

Fontos azonban, hogy a gyártónak EPR miatt az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál (https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/) is nyilvántartásba kell vetetnie magát, mivel a hatóság felé kell megtenni az előző negyedéves kibocsátásra vonatkozó mennyiségi adatszolgáltatást a jogszabály(tervezet)ben megadott körforgásos termékkód logika szerint, mely mennyiségi adatokat a MOHU a hatóságtól kapja meg (vagyis nem a MOHU felé lesz negyedéves jelentési kötelezettsége). Az első adatszolgáltatás először 2023 03. negyedévére 2023. október 15-ig esedékes a jogszabálytervezet szerint, majd minden negyedévet követő 20. napig.

A hatóság felé megadott mennyiségi adatszolgáltatást a MOHU a hatóságtól kapja meg. Figyelembe véve a miniszteri rendeletben az adott évre kihirdetett EPR díjakat, a MOHU kiállítja az adott gyártó részére az általa forgalomba hozott körforgásos termék kategóriákra és mennyiségekre vonatkozóan a számlát a negyedéves gyártói felelősségi díjról, melynek összegét a gyártó a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül fizeti meg a koncessziós társaság részére. A gyártótól a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat tehát a koncessziós társaság szedi be, és kezeli a kiterjesztett gyártói felelősségi díjjal kapcsolatban felmerülő kintlévőségeket.

Kapcsolódó jogszabályok:

8/2023. (VI. 2.) EM rendelet a hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység ellátásával összefüggő díjak, a díjalkalmazási feltételek, valamint a díjmegfizetés rendjének megállapításáról

80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!