Barion Pixel

Az új „Panasztörvény” 2023.07.24-én lép hatályba

A jogszabály a 2023. évi XXV. törvény a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról-ban található.

A jogszabály a Magyar Közlöny 78. számában jelent meg.

A panasz olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik

más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

A közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség

vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Az alábbiak vannak szabályozva:

A visszaélések bejelentése

A bejelentővédelmi ügyvéd

Az új rendszer használata attól függ, hogy állami szektorba tartozik-e a foglalkoztató.

1. Ha a foglalkoztató – a 2. pontban felsorolt kivételekkel-

a) állami szerv,

b) helyi önkormányzat,

c) állami szerv vagy helyi önkormányzat irányítása vagy felügyelete alatt álló költségvetési szerv, vagy

d) az állam vagy helyi önkormányzat tulajdonában vagy a fenti pontokban meghatározottak tulajdonosi joggyakorlása alatt álló szervezet, gazdasági társaság, akkor 2025.01.01-től kell üzemeltetnie a visszaélés-bejelentéssel kapcsolatos új szabályokat.

Jogszabályi hivatkozás: A 2023. évi XXV. törvény 30. § (1), 31.§ (1) bekezdése, 57.§

2. Amennyiben a foglalkoztató

– 10 000 főnél kevesebb lakosú település helyi önkormányzata, illetve

az 1. pont (b-d) pontjában foglalt foglalkoztató, amely 50 főnél kevesebb személyt foglalkoztat, akkor Nem kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése, a belső visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése saját elhatározáson alapuló lehetőség.

Jogszabályi hivatkozás: A 2023. évi XXV. törvény 31. § (2) bekezdése

1-2. pontba nem tartozó foglalkoztatók esetén:

3. kevesebb, mint 50 személyt foglalkoztatók

(kivéve a 18.§ (2) bekezdés szerinti foglalkoztatót – jelen esetben ez a 4-6 pontok) – Nem kötelező a belső visszaélés-bejelentési rendszer bevezetése és a bejelentővédelmi ügyvéd vagy más, külső szervezet alkalmazása is opcionális

Jogszabályi hivatkozás: A 2023. évi XXV. törvény 18. § (4) bekezdése

4. legalább 50, de legfeljebb 249 személyt foglalkoztatók esetében kötelező bevezetni az új szabályokat 2023.12.17-ig.

Jogszabályi hivatkozás: A 2023. évi XXV. törvény 18. § (3) bekezdése, 56.§ (1) bekezdés

5. legalább 250 főt foglalkoztatók esetében kötelező bevezetni az új szabályokat 2023.07.24-ig.

Jogszabályi hivatkozás: A 2023. évi XXV. törvény 54.§ bekezdése

6. a foglalkoztatottak létszámától függetlenül

a) a pénzmosás és a terrorizmus megelőzéséről és finanszírozásáról szóló 2017. évi LIII. tv. 1.§ (1) és (1a) hatálya alá tartozó foglalkoztatók,

b) a Magyarországon bejegyzett és az EU határain kívül engedélyesként vagy üzemeltetőként tengeri olaj és gázipari tevékenységet folytató foglalkoztatók,

c)  a 376/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó foglalkoztatók,

d) a Magyarország területén tartózkodó magyar és nem magyar lobogójú, üzemben lévő úszólétesítmény üzemeltetői

Ebben az esetben is kötelező bevezetni az új szabályokat 2023.07.24-ig.

Jogszabályi hivatkozás: A 2023. évi XXV. törvény 18. § (2) bekezdése, 56.§ (2) bekezdés

FIGYELEM! A könyvviteli szolgáltató szerepel a 2017. évi LIII. tv. 1.§(1) bekezdésben, azon belül a h) pontban. Ezáltal, ha egy könyvviteli szolgáltató, könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő (stb.) foglalkoztatónak minősül, akkor az új „Panasztörvény” hatálya alatt van, és 2023.07.24-ig be kell vezetni a törvény által leírt rendszert!

Foglalkoztató fogalma a jogszabály szerint:

  1. foglalkoztatásra irányuló jogviszony: minden olyan jogviszony, amelyben a foglalkoztatott a foglalkoztató részére és annak irányítása alatt ellenérték fejében tevékenységet végez vagy önmaga foglalkoztatását végzi,
  2. foglalkoztató: aki természetes személyt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében foglalkoztat,
  3. foglalkoztatott: az a természetes személy, aki a foglalkoztató számára és annak irányítása alatt foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében, ellenérték fejében tevékenységet végez, vagy önmaga foglalkoztatását végzi.

Facebook
Kérem erősítse meg, hogy élőben követi a tartalmat!